Председник СО Чајетина, Милоје Рајовић заказао је за четвртак 14. новембра 2019. године четрдесет прву седницу СО Чајетина са почетком у 10 часова.

Пред одборницима ће се наћи дневни ред са девет тачака:

  1. Разматрање и усвајање записника са 40. седнице скупштине општине;
  2. Одборничка питања;
  3. Разматрање извештаја о извршењу буџета општине Чајетина у периоду од 01.01.2019 године до 30.09.2019.године;
  4. Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2019.годину –ребаланс II;
  5. Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана КЈП“ Златибор“из Чајетине;
  6. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом Привредном друштву “ УНИПРОМ ЈОВАНОВИЋ“ доо из Параћина;
  7. Нацрт решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом Привредном друштву “ВАЛВОЛИН“ доо из Ужица ;
  8. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини по завршеном јавном огласу ( материјал ће се доставити пре седнице након извештаја комисије);
  9. Р а з н о.