У СБ „Чигота“ на Златибору од 17. до 19. маја биће одржано 12. Научно-стручно саветовање на тему „Саобраћајне незгоде“.

На Саветовању ће учествовати стручна лица која раде на проблемима који се односе на безбедно функционисање система друмског саобраћаја, односно на изналажењу могућности подизања нивоа модернизације и безбедности друмског саобраћаја. Учесници Саветовања, кроз стручну и научну расправу, покушаће да сагледају проблеме у наведеним областима, изнађу могућности како да лакше и успешније дођу до прихватљивих решења.

Циљ Саветовања је да се на основу изложених радова спроведе расправа о стручним и научним достигнућима и да се дође до корисних решења за откривање слабости у свим сегментима функционисања система друмског саобраћаја, посебно у делу система који се односи на безбедност друмског саобраћаја. Саветовање је конципирано тако да у великој мери представља континуитет у перманентном, вишегодишњем раду на реализацији постављених циљева.