Посебна пажња Дома културе усмерена је на едукативне програмиме за најмлађе, организовањем креативних радионица (школе цртања, сликања и лепог писања). Ове радионице воде стручна лица истакнута у својим областима деловања.